Д-р Люба Радулова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Главен асистент по Латински език в катедрата по Класическа филология

на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Интернет профили или уеб-сайтове

https://uni-sofia.academia.edu/LyubaRadulova

http://kkf.proclassics.org/staff.php

Адреси за контакт,

e-mail

София 1504,

бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381, (02) 846 82 90, факс: (02) 846 51 43

lyuba.radulova@gmail.com