ПРОФ. Д.Н. МАЛИНА НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Професор по Римско право в Пловдивски университет „Поисий Хилендарски" и в Нов Български Университет.

Интернет профили или уеб-сайтове

 

Адреси за контакт,

e-mail

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg ; mnovkirishka@nbu.bg

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Северно крило, ет. 4, каб. 308

Бул. „Цар Освободител" № 15

София 1504

България