Гл. ас. д-р Иван Мангачев

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Асистент по Търговско право в Нов български университет

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2012&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=4&P_ID=994&T_ID=4463

Адреси за контакт,

e-mail

Нов български университет

София 1618, България

ж.к. Овча купел,

ул. Монтевидео № 21

mangatchev@nbu.bg