Иван Мангачев

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Главен асистент, НБУ

сновни теми на изследване 

Търговско право, финансово право, облигационно право

публикации 

http://gramada.org/category/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B4-%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2/

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

mangatchev@nbu.bg