Проф. д.ю.н. Маргарита Чинова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор, доктор на юридическите науки,

преподавател по наказателнопроцесуално

право в Юридическия факултет на

Софийския университет „Св. Климент Охридски",

катедра „Наказателноправни науки",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ciela.bg/persons/person/prof.-d.yu.n.-margarita-chinova/15

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 305

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

m.chinova@law.uni-sofia.bg