Проф. д-р Мария Хосе Браво Бош

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по римско право в Юридическия факултет на Университета във Виго, Испания

 

 

Други позиции и длъжности

Член на Правителството на Съвета на Галиция във Виго

Кореспондент на Кралската академия по юриспруденция и законодателство

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

Римска Испания, Consilium Domesticum, Actio Institoria, Iniuria , медияция, преподаване на римското право и пр.

Публикации

3 книги като автор, 6 книги като съамтор, повече от 80 статии по проблеми на римското право

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

bravobosch@gmail.com