Проф. д-р Мария Костова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по юридически латински

 език и лектор по римско право във

Варненския свободен университет

 "Черноризец Храбър",

Юридически факултет, Варна,

България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.dirittoestoria.it/Autori/Kostova.htm

Адреси за контакт,

e-mail

Варненски свободен университет

к.к. Чайка, Варна, България, 9007,

Телефон: 052/355-106

kostova.maria@abv.bg