ПРОФ. Д-Р МАРИЯ ИГНЯТОВИЧ

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Професор по римско право в Юридическия

 факултет на Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=131

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Нишу

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш,

Република Србија

 

marija@prafak.ni.ac.rs