ПРОФ. Д-Р МАРКО ПЕТРАК

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Редовен професор по Римско право в Университета в Загреб, Хърватия

 

 

Ръководител на Катедрата по римско право

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.pravo.unizg.hr/marko.petrak

Адреси за контакт,

e-mail

University of Zagreb

Faculty of Law

Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb 10000

CROATIA

 

marko.petrak@pravo.hr