Д-р Марко Димитриевич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по Политическа икономия в Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

www.parafk.ni.ac.rs/nastavnici

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Нишу

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш

 Република Србија

Кабинет 10, III спрат

Телефон: 018 500 227

 markod1985@prafak.ni.ac.rs