Д-р Марко Новакович

Актуална академична позиция- университет, институт  

Научен сътрудник в Института за международна политика и икономика в Белград, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.diplomacy.bg.ac.rs/staff.php

Адреси за контакт,

e-mail

Institute of International Politics and Economics

Makedonska 25, 11103 Beograd, Serbia

Switchboard Telephone Number: +381 11 3373.633

marco.novakovic@aol.com