Проф. д.ю.н. Екатерина Матеевa

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Гражданско и

 Семейно право

в Софийския университет

 „Св. Климент Охридски"

Професор по Гражданско и

Семейно право

в Нов български университет

Професор по Гражданско и

Семейно право

във Варненския свободен

университет „Черноризец Храбър"

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/grazhdanskopravni_nauki/prof_dyun_ekaterina_ilieva_mateeva

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет

 „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 307

Бул. „Цар Освободител" 15,

София, 1504, България

mateeva_e@mail.bg