Доц. д-р Микеле Инделикато

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент по Социална и Правна етика в Университета на Бари „Алдо Моро", Бари, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.uniba.it/docenti/indellicato-michele

Адреси за контакт,

e-mail

Università degli studi di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto I - 70121 Bari (Italy) - P.I.01086760723 | C.F.80002170720

michele.indellicato@uniba.it