Професор Михаил Андреев

(1911-1978)

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право и

История на българската държава и

право в Софийския университет

„Св. Климент Охридски" 1946-78

Интернет профили или уеб-сайтове

http://iusromanum.eu/celebrationes/-/blogs/100-godini-ot-rozdenieto-na-prof-d-r-mihail-andreev