Проф. д-р. Милена Полояк

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Университета в Белград, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/licna.asp?sifra=POLMIL

Адреси за контакт,

e-mail

Universitet u Beogradu

Bul. Kralja Aleksandra 67

Kabinet: 418

Telefon: 3027-705

polojac@ius.bg.ac.rs