ГЛ. АС. Д-Р ДИЛЯН НАЧЕВ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент в катедра "Теория и история на държавата и правото" към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Интернет профили или уеб-сайтове

 

 

Адреси за контакт,

e-mail

dilyan.nachev@yahoo.fr

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Северно крило, ет. 4, каб. 311

Бул. „Цар Освободител" № 15

София 1504

България