Дилян Начев

актуална позиция- университет/ институт, катедра, академична длъжност

Асистент в катедра "Теория и история на държавата и правото" към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

други позиции и длъжности 

 

Адвокат, член на САК ;

Медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите в България.

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Злоупотреба с право.

публикации 

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

dilyan.nachev@yahoo.fr