ПРОФ. Д-Р ГОЦЕ НАУМОВСКИ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по римско право в Юридическия факултет „Юстиниан І"  на Университета „Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие, Република Македония

 

Директор на Института по правни науки и на програмата за следдипломна квалификация по Римско право и  цивилноправна традиция.

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=445

Адреси за контакт,

e-mail

gocenaum@gmail.com

 

Goce Delcev 9B blvd.

1000 Skopje

Republic of Macedonia