Д-Р Петя Неделева

Актуална академична позиция- университет, институт 

Главен асистент по История на българската държава и право в Нов български университет, София, България

Доцент по История на българската държава и право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Пловдив, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2017&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=4&P_ID=994&T_ID=3208

 

Адреси за контакт,

e-mail

pnedeleva@abv.bg ; pnedeleva@nbu.bg

София, 1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"