Доц. д-р Ненад Гавриловик

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Доцент по Гражданско право

 в Университета в Скопие, Македония

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.pf.ukim.edu.mk/gavrilovikj-dr-nenad/

Адреси за контакт,

e-mail

Правен факултет „Јустинијан Први"

Универзитет „Св. Кирил и Методиј"

Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје

Република Македонија

+389 2 3117244 лок. 127

+389 2 3117244 лок. 127

neno.gavrilovic@gmail.com;

n.gavrilovic@pf.ukim.edu.mk