Проф. д-р Невенка Богоевич- Глушевич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Юридическия факултет на Университета в Подгорица, Черна гора

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.pravni.ucg.ac.me/o-nama.php?ID=72

Адреси за контакт,

e-mail

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 481 144

Faks: +382 20 481 140

Mail: pravnifakultet@t-com.me

bogojevicn@yahoo.co.uk