Проф. д.н. Райна Николова

Актуална академична позиция- университет, институт 

Професор по Административно право и Административен процес в Нов български университет, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://law.nbu.bg/bg/

Адреси за контакт,

e-mail

rnikolova@nbu.bg

София1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"

тел.: 00359 28110420