Д-р Новак Крстич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по Гражданско право в Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=14&prof=novak-krstic

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Нишу

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, Република Србија

Кабинет 4, V спрат

Телефон: 018 500 284

E-mail: novak@prafak.ni.ac.rs