д-р Огньен Вуйович

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по История на правото в Университета в Косовска Митровица, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

https://pra.pr.ac.rs/docs/cv/ognjen_vujovic.pdf

Адреси за контакт,

e-mail

Лоле Рибара 29, 38220 Косовска Митровица

телефон:              +381 (0)28-425-339

ognjen.vujovic@pr.ac.rs