Проф. д-р Огнян Стамболиев

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Пенсиониран професор по

Гражданскопроцесуално

право в Софийския университет

„Св. Климент Охридски",

София, България

 

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ciela.bg/persons/person/prof.-d-r-ognyan-stamboliev/490

Адреси за контакт,

e-mail

Ost6765@gmail.com