Д-р Павлина Панова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Заместник председател на Върховния касационен съд

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.vks.bg/vks_p01_01_02.htm

Адреси за контакт,

e-mail

Адрес:

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София 1000, бул. "Витоша" 2

Телефон:  (+359 2) 9219 88 - централа

Пресофис: (+3592) 9871734,  (+3592) 9219 442