Д-р Паунита Петрова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Главен асистент по Международни отношения

в Софийския университет „Св. Климент Охридски",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/mezhdunarodno_pravo_i_mezhdunarodni_otnosheniya/gl_as_d_r_paunita_mihajlova_petrova

Адреси за контакт,

e-mail

 Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 294

 

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

paunita@abv.bg