Проф. д-р Филип Томас

Актуална академична позиция- университет, институт  

Почетен професор на Университета в Претория, Република Южна Африка

Интернет профили или уеб-сайтове

http://up-za.academia.edu/philipthomas

Адреси за контакт,

e-mail

University of Pretoria

cnr Lynnwood Road and Roper Street

Hatfield

South Africa

Philip.Thomas@up.ac.za