Проф. д-р Миряна Поленак-Акимовска

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор (в пенсия) по римско право в Юридическия факултет „Iustinianus Primus", Скопие, Република Македония

Интернет профили или уеб-сайтове

 http://www.pf.ukim.edu.mk/penzionirani-profesori/

Адреси за контакт,

e-mail

"Ss. Cyril and Methodius" Univesity, Faculty of Law Iustinianus Primus Skopje,

 Bld. Goce Delcev, 9b, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

mimipolenak@gmail.com