ПРОФ. Д-Р САЛВАТОРЕ ПУЛИАТИ

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Редовен професор по Римското право

 в Департамента по право на Университета на Парма, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.unipr.it/ugov/person/20063

Адреси за контакт,

e-mail

Piazza Grande, 33 – 41121 Modena (MO)

Italy

              

+39 3478452541

salvatore.puliatti@unipr.it