Доц. д-р Андреа Раджи

Актуална академична позиция- университет, институт 

Доцент по История на Рим в Университета в Пиза, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=154

 

Адреси за контакт,

e-mail

andrea.raggi@unipi.it

Via dei Mille 19,

56126 Pisa, Italy