Retrato-14

Проф. д-р Росалия Родригес Лопес

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по римско право, Катедра по Римско право,

Университет в Алмерия, Испания

Магистър и доктор по право.

Преподава широка програма от римскоправни дисциплини (12 кредита)-Римско публично право, Семейно право, Вещно право, Облигационно и наследствено право

Професор титуляр на дисциплината от 14 години, преподавател по римско право  от 24 години, 5 атестации за преподавател

Други позиции и длъжности

 

 • От 2009 редовен член на Колегията на преподавателите по международни докторати по ТЕория и история на правото и Теория и история на човешките права в Университетат във Флоренция;
 • Основен провесор за 4 години  в UNED и преподавател-сътрудник на Университета на Майорес (2010-2011).
 • 28 курса за специализация в  Организацията за специализация, Комисията за европейското правно пространство и Университета в Алмерия
 • Съветник по иновации, наука и предприятия на Съвета на Андалусия в ANECA и AGAE.
 • Член на преподавателския екип на пилотния проект за европейски кредити от 2004-2005.
 • Курсове в UNED: VENIA DOCENDI, и TUTOR TELEMÁTICO.
 • Участник в национални и международни научни форуми по нови технологии и EEES.
 • Отговорник на І проект на Андалусия за обучение на университетските преподаватели и на 4 завършени и 4 нови проекта на преподаватели за създаване на дидактични материали в информатична форма в рамките на EEES на Университета в Алмерия .
 • Координатор на 1 учебно помагали о 2 учебника по римско право;
 • 8 години координатор на програмите за преподавателска мобилност Sócrates-Erasmus във юридическите факултети във Фожжа и Месина, Италия.
 • Органидатор на курсове и конференции за преподаватели за присъждане на свободни кредити.
 • Ръководител на докторска дисертация, защитена CUM LAUDE и на дипломни работи; участие в конкурсни комисии за присъждане на научни степени и звания; por unanimidad, y de Trabajo fin de MÁSTER; y periodicame TFM.
 • Заместник ректор на Университета в Алмерия, председател на Централната избирателна комисия на университета, координатор на пилотен проект за степен по право
 • Ръководител на социалния съвет на КАтедрата за изследване на Андарусия от 2011 г.
 • Оценител по качеството на университетската система на Галиция (ACSUG) от 2009 г.  .
 • Секретар на дисциплинарен съвет
 • Председател на СЪвета за уеднаквяване на чуждестранни научни степени по право;
 • Заместник-директор на летен курс по право в Университета в Алмерия- 2010 г.
 • Член на органи на университета и на факултета
 • Член и организатор на форуми на Института по изследване на Алмерия
 • Ръководител на научен екип по плана на Андалусия за изследвания (SEJ-048) от 2010, член на научния екип за научни изследвания (HUM 318) (1997-2010) в Алмерия и в Университета във Виго (DR13).
 • Член на редакционния съвет и външен оценител в  IUSTEL;
 • Член на комисията по преподавателска мобилност на Университета в Алмерия
 • Председател на асоциацията „Юристите и изследването на правата на жените от Древността до наши дни" (IURA RvB)

Почетни звания и длъжности

 

 • Премия за извънредни качества на преподавател от организацията за оценяване на Университета в Алмерия - (1998-1999).
 • Премии за отлична работа по проекти за преподавателски иновации за дидактични материали в електронен вид и за работа по темата „Жените и гражданството"  

Основни теми на изследване

 

 • Римско аграрно право- социални и правни аспекти   
 • Урбанизъм в Античността, туризъм и поддръжса на градовете; Urbanismo: "Ciudades antiguas, Turismo y Sostenibilidad"
 • Предвизантийско право;
 • Правни институции по история на правото
 • Изследвания за жените в Античността и в наши дни.

Публикации

 • Докторска дисертация през 1994: Las obligaciones indemnizatorias en Derecho público romano ( най- висока оценка и награда за дисертация ан Университета в Алмерия)  
 • Получени степени по три акредитации и две текущи за публикуване на повече от 20 книги по римско право.
 • Множество статии и публикации по проекти и научни изследвания на италиански, английски и испански,
 • Доклади на множество научни форуми, координатор на 12 научни конференции и издател на докладите и статиите от тях,

Препратки към профили в Интернет

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505553505048565280#Investigacion

 

Адрес за контакти

rrodrigu@ual.es