Доц. д-р Румен Чолов

(1949-2005)
 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Доцент по Римско право в

Софийския университет „Св.Климент Охридски"

1978-2005

Интернет профили или уеб-сайтове

http://iusromanum.eu/documents/985691/2119624/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf/24252cb7-daeb-4444-a866-f31ea543730e