LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

Сборник статии

По инициатива на катедра „Теория и история на държавата и правото“ на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Университетското  издателство „Св. Климент Охридски” издаде сборник със статии, посветени на  100 години от рождението на видния учен с голям международен престиж и преподавател по римско право и история на българската държава и право проф. Михаил Андреев.

Изданието впечатлява с перфектния си дизайн, но и с обема си от 590 стр. В него са включени статии на всички преподаватели по дисциплините, преподавани от проф. Андреев, както и на много други негови колеги от университета, запазили спомена за един от най- харизматичните преподаватели, успял да запази високия престиж и научно ниво на изучаването на римското право в епохата на социализма, и оставил забележителни изследвания по история на българската държава и право. В предговора, написан от проф. Димитър Токушев- преподавател по история на българската държава и право и на проф. Малина Новкиришка- преподавател по римско право, е представено цялото творчество на професора, окето е впечатляващо. Приложена е и пълна библиография.

По повод на юбилея беше организирано честване и научна конференция, на която присъстваха кмета на София, много преподаватели както отюридическия, така и от други факултети на университета, много колеги на професора от практиката, студенти. Презентацията със снимки, подготвена от проф. Малина Новкиришка, впечатли всички присъстващи, и ги потопи в атмосферата,  в кояго е живял и творел проф. Андреев. Особено вълнуващо беше словото на неговия син проф. Николай Андреев, както и на бившия му студент адвокат Валентин Брайков (линк към изказването му- http://www.braykov.com/bg/post/comment/72)

Подробности относно научната конференция на http://www.law.uni-sofia.bg/Pages/100MA1.aspx

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.