LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS.

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS.

ИМПЕРАТОРСКИ КОНСТИТУЦИИ, ИЗДАДЕНИ В СЕРДИКА

Университетското издателство "Св. Климент Охридски" и Юридическият факултет на СУ организираха  на 21 май 2012 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ представяне на книгата "De constitutionibus principum Serdicae datis/ Императорски конституции, издадени в Сердика". На представянето присъстват участниците в Международната конференция „Римско и съвременно публично право“ и гости от университетите в Италия и Испания.

Книгата е създадена от екип от преподаватели и студенти на факултета под ръководството на проф. Малина Новкиришка и се издава по проект за научни изследвания за 2011 г., финансиран от университета. Преводите и коментарите са както на проф. Новкиришка, така и на проф. Мария Костова, гл. ас. Теодор Пиперков, докторантката по класическа филология Люба Радулова, студентите по право Мартин Бъбаров и Стоян Иванов и съдия Методи Тодоров.

Книгата представлява уникален научен продукт, в който освен преводите от латински, направени със съдействието на преподаватели от катедра "Класическа филология" на ФКНФ, е включен коментар на законодателството, създадено в Древна Сердика в края на ІІІ и началото на ІV в. сл. Хр. , изследване на мястото на Сердика в политическата система на империята, на езика, стила, публикуването на конституциите, биографии на императорите, които са ги издали и пр. С нея се дава значителен принос за разкриване на правната среда и обществено- политическия живот в този главен град на Източната Римска империя, който е наричан от император Константин Велики "моят Рим" и е бил една от възможните столици на държавата след разделението й на Източна и Западна част по времето на Диоклециан.

В книгата е включено и изследване на Сердикийския едикт на император Галерий от 30 април 311 г., с който се обявява християнството за равноправна религия в Римската империя. Едиктът е издаден 2 години преди известния Милански едикт на император Константин от 313 г. и с изследването се открива сериозна полемика относно началото на християнизацията на Европа.

Книгата представлява интердисциплинарно изследване, написана е на достъпен за широката аудитория език и е част от научните прояви в подкрепа на кандидатурата на София за европейска културна столица през 2019 г.

https://www.uni-sofia.bg/

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.