LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНОСТТА И В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В ДРЕВНОСТТА.
РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ.

СБОРНИЦИ СЪС СТАТИИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“ , 18 ОКТОМВРИ 2013 Г.

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира на 30 май 2014 г. от 13.00 ч. в зала „Компас” на Ректората на университета  представяне на сборници със статии и доклади от международната научна конференция,проведена на 18-19 октомври 2013 г. по проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни”. На представянето присъстваха много преподаватели и студенти от университета, журналисти и гости. Сборниците бяха представени и на научния колоквиум, проведен по същия проект на тема „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“, проведен същия ден, 30 май 2014 г., от 14 ч.

По - подробно на: http://news.plovdiv24.bg/496365.html

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.