LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

Римско право. Речник на основните термини

Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона

Римско право. Речник на основните термини

През 2006 г. издателствата Schulthess Verlag, Zurich и Bruylant, Bruxelles издадоха един кратък, но особено полезен за изучаващите римско право речник. Негови автори са професорите по римско право Жан-Филип Дюнан от Университета в Нюшател и Паскал Пишона от Университета във Фрибург, Швейцария. Благодарение на тяхното приятелство и сътрудничество с проф. Малина Новкиришка и проф. Димитър Веселинов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ речникът беше преведен и анотиран да невероятно кратък срок. Издателство СИЕЛА пое отговорността за неговото издаване и предоставяне на студентите в началото на месец май, преди изпитната сесия.

На 10 май 2007 г. на научната конференция „Римското право и съвременните кодификации“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет и издателство "Сиела", беше представено и първото издание на речника в присъстието на изпълнителния директор на издателството СИЕЛА и на главния редактор за правна литература.

Речникът много бързо се утвърди като неизменен спътник на студентите при подготовката им за изпита по римско право и усвояването на латинската правна терминология. Успехът на първото издание и изчерпването на тиража, наложи издаването на второ – преработено и допълнено издание на речника през 2012 г. Множеството уточнения и преработки в съдържанието на второто издание на речника са съобразени от същия екип, който подготви първото издание. Най- ценно е анотирането в съответствие с основния учебник по Римско частно право на проф. Михаил Андреев, с което речникът е изцяло обвързан със съдържанието на учебната програма и въпросника за изпита по тази дисциплина. Същевременно той е помагало и за изучаването на римското публично право, което се преподава в Софийския университет, Пловдивския университет и Новия Български Университет.

Previous
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.