LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

/only in bulgarian/

 

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини - Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.  

« Back

THEO NOSTER

THEO NOSTER

СБОРНИК В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетското издателство "Св. Климент Охридски" издадоха и  представихa на на 11 декември 2014 г. от 17.30 ч. в Конферентната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"  книгата „THEO NOSTER.Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“.

Сборникът е издаден в памет на незабравимия колега, преподавател и приятел гл.ас. Теодор Пиперков, починал внезапно на 17 декември 2013 г. Една година по- късно неговата загуба е още по- осезаема.  Той е скромен дар за НАШИЯ ТЕО, както го наричаха всички.

На представянето бяха съпругата и сина на Теодор Пиперков, много негови колеги, бивши и настоящи студенти, приятели. След презентацията със снимки и спомени за Тео, направена от колегата му проф. Малина Новкиришка, с която съвместно работиха повече от 25 години, най- искрени слова за него казаха близкият му приятел доц. Кристиан Таков, проф. Мария Костова, проф. Димитър Веселинов. Доц. Павел Сарафов беше съхренил запис с гласа на Тео, който прозвуча отново в залата, бодър и ентусиазиран, с много хумор и невероятни коментари.

Съпругата на Теодор Пиперков Антония подари на факултета стихосбирката с негови стихове, издадени in memoriam .

 

Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.