Проф. д-р Теодор Самбриан

 

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Професор по римско право в Департамента по частно право на Университета в Крайова, Румъния

Други позиции

и длъжности

 

 

Почетни звания и награди

 

 

Основни теми на изследване

 

Институти на римското право,  правна лингвистика;

Публикации

Автор на 12 книги и на над 90 статии;

Препратки към интернет профил или уебсайт

 

Адрес за контакти

sambrianteodor@yahoo.com