Д-р Саня Глигич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по История на правото в Университета в Белград, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.ius.bg.ac.rs/Biografije/glisan.htm

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/licna.asp?sifra=GLISAN

Адреси за контакт,

e-mail

Univerzitet u Beogradu

Bul. Kralja Aleksandra 67

Kabinet: 116

Telefon: 3027-612

gligic@ius.bg.ac.rs