Давиде Скалмани

 

 

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Директор на Италианския културен институт в Белград, Сърбия

Преподаващ италиански на чужденци в Университета Ла Сапиенца, Рим, Италия

 

Завършил Нова история с отличие в Миланския държавен университет

 

Други позиции

и длъжности

 

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

 

Нова история

Публикации

Книги:

Historia de Italia, Silex ed. Madrid, 2016

Nazione e nazionalismi, Bruno Mondadori, Milano, 2000

Guida allo studio della storia, Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2000

Storia società lavoro, 2 voll., Bruno Mondadori - Archimede edizioni, Milano 1999 (with B. Bolocan)

Множество статии сред които : "Quando la Spagna era italiana", Limes, n.2012; "La città delle facce. Heinrich Böll e le città tedesche" Urbanistica, n.3 ottobre 1989; "La valutazione delle scuole", Gestione Scuola, n.2 1994; "Il rating per gli istituti superiori", Pragma, n.4 ottobre 1995; "Progetto comunicazione: per una didattica aperta", n.6 Rinnovarsi, giugno 1995; "Alcune considerazioni sulle analisi cost-effective nella scuola", Gestione Scuola, n.4, 1995.

Препратки към интернет профил или уебсайт

http://www.iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/it/istituto/chi_siamo/lo_staff

Адрес за контакти

davide.scalmani@esteri.it