Д-р Гинка Симеонова

Актуална академична позиция- университет, институт 

Главен асистент по Финансово и Данъчно право в Нов български университет, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://teacher.nbu.bg/Publikacii.aspx

Адреси за контакт,

e-mail

guinkasimeonova@abv.bg

София, 1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"