Проф. д-р Сърджан Голубович

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Политическа икономия в Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

 

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Нишу

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш

 Република Србија

Кабинет 10, III спрат

Телефон: 018 500 227

golub@prafak.ni.ac.rs