Доц. д-р Ивайло Стайков

Актуална академична позиция- университет, институт 

Доцент по Трудово и Осигурително право в Нов български университет, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.lex.bg/members/I_Stajkov/index.php

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2017&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=4&P_ID=994&T_ID=1720

Адреси за контакт,

e-mail

istaikov@nbu.bg

София1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"