Проф. д-р Стефано Порчели

Актуална академична позиция- университет, институт  

Гост професор в Китайския университет за политически науки и право, Пекин, Китай

Интернет профили или уеб-сайтове

https://it.linkedin.com/in/stefano-porcelli-30624427

Адреси за контакт,

e-mail

China University of Political Science and Law

25 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, China

stefanoporcelli1@gmail.com