Description: 16127_778012855575381_3942042525554402504_n_161x240

Ас. Стоян Иванов

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Редовен асистент по Римско частно право, Катедра по Теория и история на държавата и правото, Юридически факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски"

 

Други позиции и длъжности

Член на Съюза на юристите в България,

Секретар на онлайн списание „Ius Romanum"

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

Юридическите лица в римското право, Правото на собственост в римското право, История на римското публично право, Гражданско право, Граждански процес, Сравнително гражданско право.

Публикации

  • Биографии на римски императори- в: De constitutionibus Serdicae datis. Императорските конституции, издадени в Сердика, София 2012
  • Populus Romanus като самостоятелен субект на правото по време на римската република, в: Theo noster, Cборник статии в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, София 2014
  • Опитът за нравствена реформа на римското общество с брачното законодателство на император Август

Препратки към профили в Интернет

https://www.facebook.com/stoyan.panayotov.ivanov

https://www.uni-sofia.bg/

Адрес за контакти

stoyan.panayotov.ivanov@gmail.com