Тимко Муцунски, магистър по право

 

 

Актуална позиция/ Институт, департамент, академична длъжност

Докторант в Юридическия факултет "Iustinianus Primus"

други позиции и длъжности 

 

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Римско право, Съдебна реторика, Корпоративно управление

публикации

 

Препратки към профили в Интернет

 

Адрес за контакти

бул. Гоце Делчев 9B, 1000 Скопие, Република Македония

tmucunski@gmail.com