Тимчо Муцунски

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по Римско право в

Университета в Скопие,

Македония

Интернет профили или уеб-сайтове

http://pf.ukim.edu.mk/mucunski-master-timcho/

Адреси за контакт,

e-mail

Bul. Goce Delcev 9B,

1000 Skopje, Republic of Macedonia

tmucunski@gmail.com