Д-р Цветалина Петкова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Главен асистент д-р по

Гражданско и Семейно право

в Нов български университет,

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2017&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=4&P_ID=994&T_ID=3597

Адреси за контакт,

e-mail

Нов български университет

София 1618, България

ж.к. Овча купел,

ул. Монтевидео № 21

cpetkova@nbu.bg