Д-р Марияграция Рици

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Научен сътрудник по Римско право

 в Университета Милано Бикока, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.unimib.it/maria-grazia-rizzi

Адреси за контакт,

e-mail

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano,Italia

U06, Piano: P02, Stanza: 2051

mariagrazia.rizzi@unimib.it