Д-р Валентина Цветкович-Джорджевич

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Асистент по Римско право в

Университета в Белград, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.ius.bg.ac.rs/Biografije/cveval.htm

Адреси за контакт,

e-mail

Universitet u Beogradu

Bul. Kralja Aleksandra 67

Kabinet: 130

Telefon: 3027-615

valentina_cvetkovic@ius.bg.ac.rs