Проф. д-р Весна Димовска

Актуална позиция/ Институт, департамент, академична длъжност

Професор, Председател на института за класически изследвания към Философски факултет

Други позиции и длъжности 

 

Почетни звания и награди

 

 

Основни теми на изследване 

Латински език, Латинска палеография

Публикации

 

Препратки към профили в Интернет

http://www.fzf.ukim.edu.mk/index.php/mk/2009-09-01-15-15-2311/2009-11-12-10-02-54/2009-11-12-10-03-41/vesna-dimovska

Адрес за контакти

бул. Гоце Делчев 9B, 1000 Скопие, Република Македония