Проф. д-р Весна Димовска

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Професор по Латински във Факултета по

Философия на Университета в

Скопие, Македония

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.fzf.ukim.edu.mk/index.php?lang=mk

Адреси за контакт,

e-mail

Bul. Goce Delcev 9C,

1000 Skopje, Republic of Macedonia

vesnad@fzf.ukim.edu.mk